Innkalling årsmøte Førde IL Alpin

Postet av Førde IL - Alpin den 1. Mar 2017

INNBYDING:

Årsmøte Førde IL Alpin

Dato: Måndag 13. Mars 2017 kl. 20.30

Stad: FIL HUSET, FØRDE.

Sakliste

 1. Godkjenne dei vedtaksføre
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velje møteleiar, referent samt 2 representantar til å underskrive protokollen
 4. Handsame Førde IL Alpin si årsmelding
 5. Handsame Førde IL Alpin sitt rekneskap (2016) i revidert stand
 6. Handsame innkomne forslag
 7. Fastsette kontingent
 8. Vedta Førde IL Alpin sitt budsjett (2017)
 9. Bestemme Førde IL Alpin sin organisasjonsplan
 10. Val
 • Leiar
 • Styre på 6 personar(styret konstituerer seg sjølve)
 • Valkomité med 1 leiar og 1 medlem


Førde 01. mars 2017

Marius Reed

Styreleiar Førde IL Alpin
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.